Bir betdən olan sikkələrin sayı betin miqdarından asılıdır. –